Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín

image

 

NHÂN

 

Thời nào cũng vậy, chữ nhân luôn đặt lên hàng đầu, quan trọng hơn cả, đă bao quát, đạo làm người. thời xưa hay thời nay chữ nhân đó vẫn thể hiện trong cách sống của mỗi con người. Cách đối nhân xử thế, tấm ḷng của con người giữa đời thường, cũng như vai tṛ trách nhiệm của mỗi nhân trong hội.

Chữ nhân trong mỗi người không chỉ một tấm ḷng, tấm ḷng yêu thương con người, quê hương đất nước c̣n biết gắn cái riêng của ḿnh vào cái chung của hội hiện tại, với sự ràng buộc giữa người với người, bằng những mối liên quan gắn kết.

 

image

 

NGHĨA

 

Muốn thực hành chữ nghĩa, th́ phải noi theo câu: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhơn”. Những việc ta chẳng muốn ai làm cho ta chịu đau khổ thảm sầu th́ ta không nên đem các điều ấy làm cho người khác, mới trọn nghĩa.

Chữ nghĩa bao hàm rất lớn thay. Như nghĩa cha con, nghĩa thầy tṛ, nghĩa chồng vợ, nghĩa anh em cốt nhục đồng-bào, nghĩa bằng hữu chi giao, ấy ngũ-luân chi đạo. Mọi sự đều phải nghĩa, th́ mới đủ tư-cách làm người cao trọng.

Chữ nhân chữ nghĩa thường đi đôi với nhau, cho nên trong Kinh Sám Hối 4 câu dạy rằng:

 

Làm người nhân-nghĩa xử xong,

Rủi cho gặp lúc long-đong chẳng sờn.

Làm người nhân-nghĩa giữ tṛn,

Muôn năm bóng khuất tiếng c̣n bay xa.

 

Nghĩađây thể hiện vai tṛ, trách nhiệm của con người với người, giữa người với đời, với hội hiện tại. Sốngđời cần một trách nhiệm với đời, cũng chính vậy cần nghĩa, sống trách nhiệm với quê hương đất nước, với gia đ́nh, với anh em bằng hữu cũng nghĩa. Biết trả ơn khi ḿnh đă nhận được những điều may mắn trong cuộc sốngđó cũng nghĩa. Tại sao nhiều người luôn biết quan tâm giúp đỡ mọi người trong hội, làm từ thiện tri ân với đờicũng họ sống nghĩa với đời, với cuộc sống hiện tại, họ biết cho khi đă nhận.

Nghĩa cũng sống cho mọi người chứ không chỉ sống cho riêng nhân ḿnh.

 

LỄ

 

image

 

Xem qua cách hành xử, ứng xử cùng với những nghi thức, lễ nghi đúng thủ tục, hợp ḷng người trong cuộc sống đương thời qua đó hội đánh giá đến sự hiểu biết của một nhân, phải đạo với trời đất, hợp đạo với đời.

Con người thể sống cao thượng, phẩm giá được tôn quí do nơi biết giữ lễ, c̣n bị tội lỗi làm mất tư-cách con người, thiên-hạ chê bai khinh bỉ nhục-nhă, do nơi thất lễ.

Nếu đánh giá một con người, một gia đ́nh chỉ xét qua cách hành lễ nghi thôi không xét về nghĩa th́ quả thiếu sót. Bởi nhiều người trong hội hàng ngày hành sự thừa lễ nghi nhưng nghĩa th́ lại thiếu.

 

TRÍ

 

image

 

Nếu muốn làm được việc nghĩa th́ phải trí, phải một sự hiểu biết nhất định hội. nhân, nghĩa không trí th́ chẳng khác nào một người lính ra trận chỉ áo giáp không gươm, đao, chỉ bảo vệ được ḿnh không bảo được người khác. Sốngđời nếu chỉ sống cho riêng ta th́ đơn giản quá, muốn giúp đỡ được người khác tất ḿnh phải tài, hiểu biết.

 

Trí một sự hiểu biết, người không trí, không hiểu biết th́ quả một thiệt tḥi lớn, thể nói người không trí không làm được cả. Nếu như ngày xưa đánh giá chữ trí của một con người qua sự hiểu biết về đạo quân tử, triết Khổng giáo, Lăo giáo hay Phật giáo th́ ngày nay ngoài sự hiểu biết về lĩnh vực văn hóa hội, triết học th́ cần một sự hiểu biết về khoa học tự nhiên, bước sang thế kỷ XXI, với cuộc sống hiện đại, thông tin chóng mặt th́ điều đó cần thiết. Hiểu biết nhiều thể làm được nhiều việc ích với đời nếu người đó nhân, nghĩa trong tâm.

 

 

TÍN

 

Chữ tín bằng hữu của uy tín, thủy chung trước sau như một, không thay ḷng đổi dạ, hứa hẹn một việc nhỏ cũng chẳng sai lời, mới gọi người biết giữ uy tín.

Chữ tín trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng, thời xưa hay thời nay th́ sốngđời mọi người cũng cần một uy tín nhất định trong quan hệ với mọi người xung quanh. Thời xưa cái uy tín với bạn luôn được đánh giá cao, uy tín đó sẽ gây dựng được ḷng tin, mọi người tin tưởng sẽ dễ dàng được mọi người giúp đỡ trong cuộc sống. Nói th́ phải làm, sống trung thực với mọi người, với bản thân.

 

image

 

Ngày nay cũng vậy cho anh tài nhưng không được uy tín th́ cũng chẳng ai theo, muốn được người khác giúp đỡ th́ bản thân ḿnh phải giữ được ḷng tin trước mọi người, chưa nói đến trong quan hệ làm ăn hội, chữ tín cái uy tín trong công việc luôn đặt lên hàng đầu, quyết định đến sự thành công.

Nói chung, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín luôn sự gắn kết với nhau, làm con người thiếu đi một cũng không được. Như bài thơ sau:

 

Người không Nhân th́ sẽ thành kẻ độc ác.

Người không Nghĩa th́ sẽ thành kẻ bội bạc.

Người không Lễ th́ sẽ thành kẻ phép.

Người không Trí th́ sẽ thành kẻ ngu ngốc.

Người không Tín th́ sẽ thành kẻ giả dối.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.