00:00
designed by"Mơ khúc tương phùng" được mở đầu để tưởng nhớ đến người Chú,
cựu đại tá Không Quân Trần Minh Thiện a.k.a nhạc sỹ Lam Minh.